Jan Strijk

Divisiemanager Tolheffing

"Een nieuwe divisie vol kansen en uitdagingen"

Sinds begin dit jaar hebben we een nieuwe divisie, specifiek voor twee tolprojecten: tijdelijke tolheffing op de Blankenburg­verbinding en later ook op de ViA15 en landelijke vrachtwagen­heffing. Ik geef leiding aan deze divisie die hard werkt om tol op deze nieuw aan te leggen trajecten te realiseren. De opening van de Blankenburgverbinding bij Vlaardingen staat gepland voor 2024 – die kan niet open als wij niet klaar zijn. Dat is natuurlijk wel spannend, al streven we ernaar om een half jaar voor de opening klaar te zijn.

We gaan straks van de een op de andere dag tolheffen: van 0 naar 100. Dan moeten we een organisatie hebben die goed draait, met voldoende en opgeleide mensen. Dat is een flinke uitdaging in deze tijd. 

Een andere uitdaging waar we voor staan is: hoe neem je de weggebruiker mee in het proces? Hoe zorg je ervoor dat hij tol afdraagt? Wat communiceer je, en vooral: hoe? Daar buigen we ons nu over.

De weggebruiker moet straks zelf zorgen dat hij de tol betaalt, bijvoorbeeld door middel van een abonnement. Je wil niet dat hij in de problemen komt omdat hij geen tol betaalt. Hiervoor bekijken we allerlei klantreizen, werken we nauw samen met onder andere het CJIB en maken we maximaal gebruik van de kennis van andere landen, zoals België en Ierland. Dit geldt ook voor de vrachtwagenheffing. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij landen om ons heen, zodat het voor de transportsector een soepele overgang wordt.”