Navigatie overslaan

"Iedereen wordt hier gezien en gehoord"

Onze collega Mike over Diversiteit & Inclusie Senior behandelingsmedewerker voertuigregistratie en documentatie
De veelzijdigheid van zijn baan als senior behandelingsmedewerker. En de vele mogelijkheden om zichzelf te blijven ontwikkelen. Het draagt er allemaal aan bij dat Mike elke dag met plezier aan de slag gaat bij de unit Voertuigregistratie en Documentatie. “Bovendien werkt de RDW heel bewust aan een omgeving waarin iedere collega onbezorgd zichzelf kan zijn. Ik krijg de ruimte en de tijd om daarvoor ideeën aan te dragen. Of om mee te denken over vraagstukken op het gebied van diversiteit en inclusie. Dat geeft me nog eens extra energie.”

Diversiteit in werk

Wat Mike doet bij de RDW? “Heel divers werk”, begint hij. “In team Modificatie verwerken we in onze registers alle wijzigingen aan voertuigen waarvoor geen keuring nodig is; van kleur of gewicht tot milieugegevens. En op afstand controleren we of keuringsstations volgens de werkinstructies handelen. Verder onderzoeken we de geschiedenis van auto’s die vanuit het buitenland zonder aanvullende documentatie bij ons worden ingeschreven. En we behandelen verzoeken voor een nieuw kenteken. Deze verzoeken komen bijvoorbeeld van mensen die vanwege hun overtuiging niet met een bepaalde getal- of lettercombinatie willen rondrijden. Zoals ‘666’. Werk dus met een vleugje inclusiviteit”, glimlacht Mike.

Luisteren naar collega’s

Diversiteit en Inclusie (D&I) zijn onderwerpen die hem na aan het hart gaan. “Het mooie aan deze organisatie is dat bewustwording creëren over alles wat D&I raakt hier hoog op de agenda staat. Zo heeft de RDW het Charter Diversiteit van de SER ondertekend. En is er een HR-beleidsadviseur die zich specifiek op D&I richt. Hier wordt geluisterd naar de wensen van collega’s. En heb je een goed idee, dan krijg je de ruimte om ermee aan de slag te gaan.”

Het gesprek op gang brengen

Een voorbeeld van zo’n idee? “Mij viel het op dat de RDW niks deed rond internationale Coming Out Day”, vertelt Mike. “Er hing geen regenboogvlag in de mast bij de verschillende locaties. En ik kon er ook niks over vinden in de bedrijfsvisie. Door mijn voorstel hijsen we nu sinds 2021 op 11 oktober wel de regenboogvlag. Met zulke acties wil de RDW niemand iets opdringen. Maar juist het gesprek op gang brengen onder collega’s. Nog steeds mag je er dan jouw mening over hebben. Iemand uit mijn eigen team vroeg me toen de vlag voor het eerst werd gehesen: ‘Moet dat nou, Mike? Wat doet het nou eigenlijk?’ Het gesprek dat daaruit volgde, gaf haar nieuwe inzichten. Daar gaat het om. Zulke gesprekken dragen eraan bij dat je elkaars verschillen ziet én erkent.”

Aandacht voor identiteit

“D&I gaat natuurlijk om veel meer dan geaardheid, geloof of kleur”, gaat Mike verder. “Het gaat om alles wat jou als persoon raakt. Een uitzendkracht vond het bijvoorbeeld vervelend dat groot de E van extern op haar toegangspas stond, waar dat bij vaste medewerkers een M van medewerker was. Moest dat onderscheid zo expliciet zichtbaar gemaakt worden? Op nieuwe passen wordt dit onderscheid niet meer gemaakt .”

Continu bouwen aan een inclusieve werkomgeving

Overigens worden niet alle ideeën doorgevoerd. Mike: “Waar het om gaat is dat de RDW naar je luistert. Jou ook ziet en hoort als je ergens tegen bent. Om steeds weer met de best passende oplossing aan een werkomgeving te bouwen waarin iedereen onbezorgd zichzelf kan zijn.”  

Heb je een vraag over Diversiteit & Inclusie bij de RDW?

Stel hier je vraag

Wij werken samen aan de mobiliteit van morgen

Meer verhalen van collega's