Project
Werk jij mee aan een nieuwe tijd?

Security

“Het Security Operations Center van de RDW draagt zorg voor een veilige digitale werkomgeving voor ALLE RDW’ers”

De gegevens die de RDW zijn toevertrouwd, worden sterk beveiligd. Daardoor is ieders privacy gewaarborgd.

Het Security Operations Center (SOC) van de RDW is het eerste aanspreekpunt en de autoriteit op het gebied van informatiebeveiliging, Cybersecurity, potentiële datalekken, malware, valse e-mails en meldingen van externe beveiligingsonderzoekers.

Wegnemen kwetsbaarheden

Voor een veilige werkomgeving brengt het SOC de risico’s in kaart en monitoren zij verschillende bronnen, waaronder netwerkverkeer en logbestanden. Ook zoeken ze naar zwakke plekken binnen de infrastructuur en de applicaties van de RDW. Die worden belegd bij de verantwoordelijke serviceteams, waarna de kwetsbaarheden worden weggenomen. Daarnaast deelt het SOC informatie met tal van andere (semi) overheidspartijen, zoals het Nationaal Cyber Security Centrum, en analyseren zij diverse open bronnen om op de hoogte te blijven van het actuele dreigingsbeeld.