Een dienstverlener met unieke en relevante taken

De RDW is als dienstverlenende organisatie actief op het gebied van de mobiliteit. We voeren vier belangrijke taken voor de overheid uit: 

  • Toelating;
  • Toezicht en controle; 
  • Registratie en Informatieverstrekking;
  • Documentafgifte.

Toelating

Niet ieder voertuig - een auto, een touringcar, een trekker of een quad - mag zomaar de openbare weg op in Nederland. Veiligheid in het verkeer is van groot belang. Daarvoor is wet- en regelgeving in het leven geroepen door de overheid. Het is aan de RDW om te bepalen of voertuigen daaraan beantwoorden. Dat doen we niet alleen in onze eigen keuringsstations. We zijn ook veelvuldig over de grenzen te vinden, om bij de grote autofabrikanten ter plaatse nieuwe innovaties te beoordelen. Ook bestaande voertuigen die zijn aangepast moeten zo’n keuring ondergaan.

Toezicht en Controle

We zijn niet de enige partij die instaat voor de veiligheid op de weg. Die veiligheid ligt ook deels in handen van bijvoorbeeld garagehouders, importeurs en verzekeringsmaatschappijen. Het is aan de RDW om erop toe te zien dat ook zij de wet- en regelgeving correct toepassen. Ook verstrekken we informatie uit het kentekenregister aan andere partijen. De RDW controleert of deze organisaties zich wel houden aan de regels van het verstrekkingenbeleid. Toezicht houden we daarnaast ook op de technische staat van voertuigen. Eigen controleurs nemen steekproefsgewijs het werk van APK-keurmeesters onder de loep.

Registratie en informatieverstrekking

Alle informatie over elk voertuig in Nederland is te vinden in de database van RDW. Ooit geweten dat ons land inmiddels tien miljoen voertuigen en eigenaren telt? Dat levert een schat aan gegevens op. In die database zijn nog meer registraties te vinden: vaartuiggegevens, verzekeringsgegevens, rijbewijsgegevens, gegevens over bromfietscertificaten en persoonsgegevens. Het is niet alleen aan ons om die gegevens op te slaan, maar ook om ze doelmatig te beheren en te verstrekken aan andere gebruikers. Dat zijn overheden en in toenemende mate ook private organisaties.

Documentafgifte

Het is misschien wel de kerntaak die iedereen van de RDW kent: de documentafgiften. Zonder de RDW geen rijbewijzen en kentekenbewijzen. Die worden pas verstrekt nadat wij er onze databases op hebben nageslagen. Dat voertuigen en hun eigenaren traceerbaar zijn, is van groot belang. Met tien miljoen voertuigen en evenzovele eigenaren is het ook een taak die om de juiste balans tussen efficiency en accuratesse vraagt.