Werken aan een nieuwe tijd

Werken bij de RDW

Privacyverklaring RDW

Dit is de privacyverklaring van de Dienst Wegverkeer (RDW). In deze privacyverklaring leest u hoe de RDW omgaat met persoonsgegevens die de RDW verwerkt. Ook leggen wij uit welke persoonsgegevens onze websites en onze digitale diensten van u registreren en hoe wij daarmee omgaan. Als laatste leggen wij uit hoe u inzage in uw persoonsgegevens kunt krijgen en hoe u uw andere rechten kunt uitoefenen.

De RDW zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld en goed worden beschermd. Wij zorgen er ook voor dat wij alleen de persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze taken. De RDW respecteert zo de privacy van alle burgers, klanten en gebruikers.

De RDW is, in vrijwel alle gevallen, de zogeheten ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de RDW in die gevallen beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

De RDW is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd”.