Werken aan een nieuwe tijd

Werken bij de RDW

Hoe beschermt de RDW mijn persoonsgegevens?

De RDW zorgt ervoor dat dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt zorgvuldig
worden behandeld en goed worden beschermd. De RDW zorgt voor passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens en
houdt zich daarbij aan de geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
De RDW heeft de beveiliging van haar gegevens verder ingericht conform de
eisen van  ISO27001.

De RDW zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Voor het Kentekenregister heeft de RDW het Keurmerk Privacy Auditproof. Ieder jaar moet de RDW aantonen dat het voldoende maatregelen neemt om de privacy van burgers te waarborgen.  

De Functionaris voor de Gegevensbescherming

De RDW heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. De Functionaris voor de Gegevensbescherming adviseert de RDW over het beschermen van persoonsgegevens en houdt intern toezicht op de naleving van de AVG. U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Ook kunt u met een eventuele klacht over de verwerking van persoonsgegevens bij de Functionaris Gegevensbescherming terecht. U kunt dit schriftelijk, telefonisch of per mail doen:

Functionaris Gegevensbescherming RDW
Postbus 777
2700 AT Zoetermeer

Telefoonnummer:  079-345 7905

E-mail: u kunt uw vraag per e-mail stellen door het contactformulier te gebruiken.

Natuurlijk helpen wij u graag als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door de RDW. Mocht u er niet met ons uitkomen, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG