Hoe beschermt de RDW mijn persoonsgegevens?

Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons geeft zorgvuldig worden behandeld en goed worden beschermd. Daarvoor nemen we passende technische en organisatorische maatregelen. We kennen de gevaren van hacken, phishing en andere digitale bedreigingen. We nemen voortdurend maatregelen om ons daartegen te beschermen. We houden ons daarbij aan de geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De RDW heeft de beveiliging van zijn gegevens verder ingericht volgens de eisen van  het kwaliteitskeurmerk ISO27001. Voor het kentekenregister en het Nationaal Parkeer Register heeft de RDW bovendien het Keurmerk 'Privacy-Audit-Proof' van NOREA. Ieder jaar moet de RDW aantonen dat er voldoende maatregelen genomen worden om de privacy van burgers te beschermen. 

De Functionaris voor de Gegevensbescherming

De RDW heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. Die adviseert de RDW over het beschermen van persoonsgegevens en houdt binnen de RDW toezicht op de naleving van de o.a. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet die in Nederland en de Europese Unie de bescherming van persoonsgegevens regelt. U kunt zelf contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. U kunt bij hem terecht met een eventuele klacht over de manier waarop de RDW met persoonsgegevens omgaat. U kunt dit schriftelijk, telefonisch of digitaal doen:

Functionaris Gegevensbescherming RDW
Postbus 777
2700 AT Zoetermeer

Telefoonnummer:  079-345 7905

E-mail: u kunt uw vraag per e-mail stellen door het contactformulier te gebruiken.

Natuurlijk helpen wij u graag als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door de RDW. Mocht u er niet met ons uitkomen, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374 2509 AJ DEN HAAG

Deze versie van de privacyverklaring van de RDW is van september 2019. Eerdere versie: Versie februari 2019.