Navigatie overslaan

“Van concrete zaken als een rijbewijsaanvraag naar strategische thema’s: het komt allemaal aan bod”

Gerben Benjamins Business architect bij divisie Registratie en Informatie 
Plaats
Veendam
Vakgebied
Data en informatievoorziening
Functiegroep
Advies en beleid
De autonomie. De complexiteit. Het langetermijndenken. Vraag Gerben wat zijn rol als businessarchitect bij de RDW zo boeiend maakt, en hij geeft je zonder aarzelen deze drie redenen. Bovendien, zo vertelt hij, heeft hij volop de ruimte zich te ontwikkelen. “De drie verschillende functies die ik de afgelopen jaren heb mogen invullen, maken dat wel duidelijk.”

Waardering voor passie

Gerben is er heel eerlijk over: voordat hij in 2015 hier binnenstapte, zag hij de RDW als groot en weinig dynamisch. “Inmiddels weet ik beter”, zegt hij. “Toen ik hier op detacheringsbasis als businessintelligence-ontwikkelaar terechtkwam, vielen me direct de dynamiek en de ruimte voor verandering op. Enthousiasme en passie voor je vak worden hier enorm gewaardeerd.” Toen Gerben bij het management enkele verbeterpunten aangaf, kreeg hij dan ook direct de kans om die verbeteringen door te voeren, en wel als software-architect. “Twee jaar later kwam een functie als businessarchitect binnen het team Handhaving, Rijbewijzen en Parkeren vrij. Voor mij weer een passende en mooie stap.”

Complexe rol

Zeer uitdagend, zo ervaart Gerben zijn functie. “Het is een complexe rol waarin ik niet alleen betrokken ben bij het architectuurontwerp van concrete zaken als de bedrijfsprocessen van rijbewijzen en parkeren, maar ook RDW-breed nadenk over overstijgende processen en strategische thema’s.” Wat heeft de burger aan onze dienstverlening? Die vraag stelt Gerben zichzelf steeds. “Bij RDW staan we voor het belang van de burger. Zo onderzoek ik momenteel, samen met collega’s van de unit Informatieverstrekking, hoe we informatie toegankelijker kunnen maken voor burgers. Denk aan het met DigiD aanvragen van informatie die vervolgens binnen enkele minuten in de mailbox zit.”

Van buiten naar binnen

Om door de ogen van de klant te kijken, moet Gerben de veranderingen in de wereld vertalen naar veranderingen voor de organisatie. “Hebben ze effect op de RDW? En zo ja, hoe spelen wij daar dan op in? Ik kijk dan vooral naar de lange termijn. Neem bijvoorbeeld de afspraak in het klimaatakkoord dat er in 2030 alleen nog maar uitstootvrije auto's nieuw verkocht mogen worden. Dat heeft gevolgen voor de registratieprocessen. Wat moeten we nu doen om daar straks klaar voor te zijn? We bepalen eerst onze visie hierop, vertalen die naar projectplannen en zetten die vervolgens om in daadwerkelijke projecten.”  

Fijne werkgever

Gerben voelt zich thuis bij de RDW. Hier kun je rekenen op een hoge mate van autonomie en goede arbeidsvoorwaarden, geeft hij aan. “Ook is er altijd ruimte voor groei in je eigen tempo. Vraagt je privéleven extra aandacht, bijvoorbeeld vanwege gezinsuitbreiding, dan is het prima om je persoonlijke ontwikkeling even op een laag pitje te zetten. Bovendien heb je de vrijheid je werkdagen zelf in te vullen. Wil je bijvoorbeeld vroeg beginnen omdat je in de middag een privéafspraak hebt, dan is dat geen probleem. Zolang ik de ruimte krijg mijn langetermijnvisie te geven én uit te voeren, zit ik hier op mijn plek.”
Meer weten over het vakgebied Data en informatievoorziening Bekijk alle Data en informatievoorziening vacatures