Navigatie overslaan

“Door goede samenwerkingen kan ik mijn juridische kennis optimaal benutten”

Jolanda Zoet Juridisch productieconsultant
Plaats
Zoetermeer
Vakgebied
Staf en organisatie
Functiegroep
Juridisch

Toetsen of een beleidsvoornemen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitvoerbaar is voor de RDW. Onderzoeken of een registratie wel voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Meewerken aan de vernieuwing van het erkenningenstelsel voor voertuigbedrijven. Uitdagingen waar Jolanda Zoet aan werkt in haar functie als juridisch consultant. “Ik maak de vertaalslag van wet- en regelgeving naar de diensten van de RDW. Samen met collega’s uit al onze domeinen werk ik aan processen die kloppen.”

Een dynamische werkomgeving

Na haar studie rechten kwam Jolanda drie jaar geleden bij de RDW terecht. ‘Ik was meteen onder de indruk van de diversiteit aan onderwerpen waaraan de RDW werkt. En bij bijna elk onderwerp spelen juridische vragen een rol. Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat voertuigen veilig worden toegelaten tot de Nederlandse openbare weg? Of wat is er nodig om Europese regelgeving op het gebied van drones te implementeren? Dat we ons over zoveel verschillende onderwerpen buigen, maakt het werk hier erg uitdagend.’’

Samenwerken aan doelstellingen met impact

“In mijn functie draag ik bij aan projecten met impact op grote schaal. Neem de vernieuwing van het erkenningenstelsel voor voertuigbedrijven, een groot project waar we nog volop aan werken. Met zo’n erkenning mag een voertuigbedrijf bijvoorbeeld zelf een voertuig overschrijven op naam van een nieuwe eigenaar. In de vernieuwingsslag digitaliseren we processen en zorgen we er bijvoorbeeld voor dat een bedrijfsmedewerker de overschrijving ook via een laptop op locatie kan doen. Ook kunnen we met het vernieuwde stelsel straks sneller inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan het makkelijk vastleggen wie op welk moment verantwoordelijk is voor een deelauto.”

In het werk heeft Jolanda contact met mensen binnen én buiten de organisatie. “Het leuke is dat ik door goede samenwerkingen mijn juridische kennis echt optimaal kan benutten in een project. Niet alleen met collega’s van bijvoorbeeld ICT of communicatie. Maar ik zit ook om de tafel met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, de KVK en brancheverenigingen als de BOVAG.”

Leren van elkaar

“Samen met al die collega’s en partijen werk ik aan de inrichting van concrete processen waarmee we burgers en bedrijven goed kunnen bedienen. Daar komen ook zaken bij kijken waar andere uitvoeringsorganisaties of overheidsinstellingen ervaring mee hebben. Het is ontzettend leuk om daarover met hen van gedachten te wisselen en te leren. Denk aan het gebruik van DigiD-machtigen. Op dat gebied heeft DUO al de nodige kennis en ervaring. Of hoe kom je tot een juridisch goed ingerichte gegevensuitwisseling met de Basisregistratie Personen? Daarover kan ik bijvoorbeeld schakelen met het Centraal Justitieel Incassobureau of de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.”

Werken aan je eigen ontwikkeling

“Ik ben sowieso iemand die het liefst oneindig blijft leren. Het mooie aan de RDW is dat hier veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling en dat stappen daarin altijd bespreekbaar zijn. Zo volg ik op dit moment een CIPP/E-opleiding om mijn certificering op het gebied van privacy te behalen. En stel dat ik ambities heb voor een functie bij een andere afdeling, dan kijkt mijn leidinggevende mee hoe er binnen de organisatie aan die wens handen en voeten gegeven kan worden. Ik zit hartstikke goed bij de RDW, want ik ben nog lang niet uitgeleerd!”

Meer weten over vakgebied Staf en organisatie Bekijk alle Staf en organisatie vacatures