Project
Werk jij mee aan een nieuwe tijd?

Experimenteerwet

Nederland heeft een ambitie en wil vooroplopen op het gebied van innovaties. Daarom wordt naar verwachting  medio 2019 een experimenteerwet ingevoerd. Die maakt het voor bedrijven mogelijk om nieuwe innovaties op de weg te zetten en autonoom te kunnen rijden, zelfs zonder bestuurder. Als uitvoeringorgaan speelt de RDW in deze wet een grote rol. De RDW levert expertise bij het beoordelen van de veiligheid van de voertuigen, schat risico’s in en laat fabrikanten aantonen hoe zij die risico’s tot het minimum reduceren. Uiteindelijk geeft RDW een bindend advies aan het ministerie, die op basis daarvan de ontheffing verleend.