Content

Trends

Internet of things

 Steeds meer ‘dingen’ (objecten, producten, apparaten, systemen) gaan digitaal met elkaar en met de mens communiceren. Met sensoren krijgen producten als het ware zintuigen die waardevolle informatie genereren over hun toestand en hun omgeving. Voor voertuigen (en dus ook voor de RDW) is dit een interessante ontwikkeling. Het voertuig genereert data over zijn eigen conditie. Hoe lang gaat het nog duren tot een voertuig in staat is zelf een afspraak met een garage te maken op het moment dat een onderdeel aan vervanging toe is? De divisie ICT van de RDW volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en heeft een adviserende rol voor de organisatie.

Het nieuwe vervoeren; ieder voertuig een eigen IP adres

Stel je voor dat je in je auto naar je werk kunt rijden met de krant in je ene hand en een kopje koffie in de andere. We zijn hard op weg om dit daadwerkelijk te realiseren. Op dit moment worden er al volop tests mee gedaan. Deze ontwikkeling heeft uiteraard gevolgen voor de RDW. Denk alleen al aan de veranderingen in de wet- en regelgeving die dit met zich meebrengt. Daarom is de RDW, in samenwerking met diverse partijen, hier nauw bij betrokken. Ook voor de divisie ICT is dit een interessante ontwikkeling om bij betrokken te zijn.

Big Data

Wie de ontwikkelingen rondom mobiliteit een beetje volgt kan wel nagaan dat big data op korte termijn ook voor de RDW een issue wordt. Voertuigdata of parkeerdata genereren al snel datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen te onderhouden. De RDW wil hier op voorbereid zijn en in voorop lopen. De divisie ICT kan hierin een ondersteunende rol vervullen. Dit vergt specifieke kennis, waar voor medewerkers van de divisie ICT een belangrijke rol is weggelegd.

Cloud ontwikkelingen

Cloud ontwikkelingen, zoals IAAS, PAAS en SAAS worden steeds meer gebruikt en verlagen de kosten van IT. Daarom zijn dergelijke ontwikkelingen voor de RDW interessant en gaat de divisie ICT, om markconform te blijven opereren, hier stappen in zetten. Denk bijvoorbeeld aan Servercapaciteit, Storage of Software uit de Cloud. Maar de RDW beschikt ook over grote hoeveelheden privacygevoelige data. Binnen dat domein is de Cloud een gevoelig onderwerp. Bij alles wat wij doen spelen zaken als privacy en proven technology een belangrijke rol. Dus innoveren en vernieuwen is goed, maar continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van onze diensten staan voorop.

Security en privacy

Security en privacy zijn onderwerpen die met de toenemende informatiestromen een steeds grotere rol spelen. Onze medewerkers moeten zich bewust zijn van de gevoeligheid van de data waar zij mee werken en wij verwachten van hen passend gedrag. Maar naast het gedragsaspect spelen ook technische oplossingen een belangrijke rol. Deze moeten ervoor zorgen dat informatie uitsluitend beschikbaar is voor mensen die daar recht op hebben. Dit geldt voor zowel onze eigen medewerkers als voor onze klanten. Private cloud, veilige ICT systemen en een veilig gebruik van mail, internet, smartphones en laptops zijn slechts een paar voorbeelden van zaken waar de divisie ICT zich mee bezig houdt.

Welke kansen bieden technologische innovaties in ons werk?

Intelligent road design, on board diagnostics, smart grids… het zijn maar een paar ICT-toepassingen die de wereld van mobiliteit drastisch gaan veranderen. Dit heeft ook veel invloed op het werkterrein van de RDW. Nieuwe technologieën creëren een wereld aan mogelijkheden voor onze dienstverlening. Denk aan andere diensten voor bestaande partners als de Belastingdienst of Rijkswaterstaat. Maar ook aan nieuwe partners en ketens waarin onze data een rol kan spelen. Ook keuringen en onze rol als toezichthouder veranderen door technische innovatie. Om ook straks van toegevoegde waarde te zijn, moeten we nú schakelen. Met andere woorden, specialisten inzetten die techniek kunnen doorgronden.

Mobiliteit op Europees niveau aan één uniforme standaard helpen

De Europese Unie krijgt een steeds belangrijkere stem op het gebied van regelgeving, informatie, documenten en voertuigen. Good governance is een ander terrein. Daarmee groeien regels in landen steeds meer naar elkaar toe en worden standaarden uniformer. Maar een centraal geregisseerd beleid moet nog altijd op nationaal niveau worden uitgevoerd. Daar komt de RDW om de hoek kijken. En nog verder weg, over onze landsgrenzen, spelen weer samenwerkingsverbanden tussen autofabrikanten. Ook zij spreken nieuwe standaarden af. Fabrikanten in onder meer Zuid-Korea, China, Rusland en India halen hun kennis daarvoor uit Nederland: die van de RDW. Met 1.600 autofabrikanten op onze ‘klantenlijst’ een intensieve job.

Nieuwe energie voor onze activiteiten

Als er één sector is die zoekt naar duurzame oplossingen, is het wel de auto-industrie. Fabrikanten steken forse bedragen in de ontwikkeling van voertuigen op alternatieve brandstoffen, maar een elektrische auto vraagt een geheel andere autotechniek. En daarmee andere expertise en inzichten van een keurende autoriteit als de RDW. Niet alleen de technologie - en daarmee de voertuigspecificatie - verandert, ook typegoedkeuringen en informatiestromen. Met welke nieuwe keuringsobjecten krijgen onze medewerkers daardoor te maken? En hoe past de dienstverlening van de RDW in nieuwe ketens die ontstaan door productinnovatie? In ons werk zijn we de praktijk vaak vele jaren te vroeg af. Boeiend? Reken maar!

De opkomst van alternatieve brandstoffen en de aandacht voor duurzaam vervoer

Innovaties op voertuigtechnisch gebied, in combinatie met schaarste van grondstoffen, leiden tot de opkomst van alternatieve brandstoffen. Elektrisch rijden neemt hierbij voorlopig de grootste vlucht. Dit verandert de kern van de voertuigtechniek, en benodigde kennis verschuift van traditionele techniek naar hybride systemen. Dit heeft impact op technologie, typegoedkeuringen en informatiestromen. De opkomst van elektrisch rijden brengt ook nieuwe ketens met zich mee, nieuwe leveranciers, nieuwe keuringsobjecten en andere voertuigspecificaties.

Het nieuwe vervoeren vs. Het nieuwe registreren

De auto als statussymbool verliest z’n waarde. Niet langer de auto telt, maar de mobiliteit. Een nieuwe generatie neemt misschien wel genoegen met een gedeelde auto, in combinatie met andere vormen van vervoer. Aan de technologie voor deelgebruik ligt het niet. Er moet echter één partij zijn die toezicht houdt op de aspecten die met autogebruik verbonden zijn, zoals de RDW nu ook al doet. Alleen wordt die taak er dan wel veel gecompliceerder op. Wat te doen met voertuigen die door ICT-toepassingen onafhankelijk zijn van de bestuurder? En hoe om te gaan met zelfrijdende auto’s? Interessante vragen om antwoord op te zoeken. Denk ook eens na over zelfdiagnosticerende auto’s of systemen die zichzelf updaten: hoe past die ontwikkeling binnen onze keuringsstations?

Internet of things

Steeds meer ‘dingen’ (objecten, producten, apparaten, systemen) gaan digitaal met elkaar en met de mens communiceren. Met sensoren krijgen producten als het ware zintuigen die waardevolle informatie genereren over hun toestand en hun omgeving. Voor voertuigen (en dus ook voor de RDW) is dit een interessante ontwikkeling. Het voertuig genereert data over zijn eigen conditie. Hoe lang gaat het nog duren tot een voertuig in staat is zelf een afspraak met een garage te maken op het moment dat een onderdeel aan vervanging toe is? Het ICT Bedrijf van de RDW volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en heeft een adviserende rol voor de organisatie.

Internet of things

Steeds meer ‘dingen’ (objecten, producten, apparaten, systemen) gaan digitaal met elkaar en met de mens communiceren. Met sensoren krijgen producten als het ware zintuigen die waardevolle informatie genereren over hun toestand en hun omgeving. Voor voertuigen (en dus ook voor de RDW) is dit een interessante ontwikkeling. Het voertuig genereert data over zijn eigen conditie. Hoe lang gaat het nog duren tot een voertuig in staat is zelf een afspraak met een garage te maken op het moment dat een onderdeel aan vervanging toe is? Het ICT Bedrijf van de RDW volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en heeft een adviserende rol voor de organisatie.

Internet of things

Steeds meer ‘dingen’ (objecten, producten, apparaten, systemen) gaan digitaal met elkaar en met de mens communiceren. Met sensoren krijgen producten als het ware zintuigen die waardevolle informatie genereren over hun toestand en hun omgeving. Voor voertuigen (en dus ook voor de RDW) is dit een interessante ontwikkeling. Het voertuig genereert data over zijn eigen conditie. Hoe lang gaat het nog duren tot een voertuig in staat is zelf een afspraak met een garage te maken op het moment dat een onderdeel aan vervanging toe is? Het ICT Bedrijf van de RDW volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en heeft een adviserende rol voor de organisatie.

Samenwerking en standaardisatie binnen en buiten de EU

Regelgeving op het gebied van informatie, documenten en voertuigen, maar ook op het gebied van ‘Good Governance’ van het openbaar bestuur wordt steeds vaker op Europees niveau vastgesteld. Dit betekent een toename in standaardisatie van regelgeving en van voertuigtechnische aspecten. Nationale taken en verantwoordelijkheden verschuiven meer naar de EU. Belangrijk is te borgen dat centraal geformuleerde regelgeving ook efficiënt uitgevoerd kan worden. Waar regelgeving steeds vaker uit Brussel komt, worden voertuigtechnische standaarden in samenwerkingsverbanden wereldwijd afgesproken. Onder meer met opkomende landen als Korea, China, Rusland en India als belangrijke spelers.

Security en privacy

Security en privacy zijn onderwerpen die met de toenemende informatiestromen een steeds grotere rol spelen. Onze medewerkers moeten zich bewust zijn van de gevoeligheid van de data waar zij mee werken en wij verwachten van hen passend gedrag. Maar naast het gedragsaspect spelen ook technische oplossingen een belangrijke rol. Deze moeten ervoor zorgen dat informatie uitsluitend beschikbaar is voor mensen die daar recht op hebben. Dit geldt voor zowel onze eigen medewerkers als voor onze klanten. Private cloud, veilige ICT systemen en een veilig gebruik van mail, internet, smartphones en laptops zijn slechts een paar voorbeelden van zaken waar het ICT Bedrijf zich mee bezig houdt.

Het nieuwe vervoeren; ieder voertuig een eigen IP adres

Stel je voor dat je in je auto naar je werk kunt rijden met de krant in je ene hand en een kopje koffie in de andere. We zijn hard op weg om dit daadwerkelijk te realiseren. Op dit moment worden er al volop tests mee gedaan. Deze ontwikkeling heeft uiteraard gevolgen voor de RDW. Denk alleen al aan de veranderingen in de wet- en regelgeving die dit met zich meebrengt. Daarom is de RDW, in samenwerking met diverse partijen, hier nauw bij betrokken. Ook voor het ICT Bedrijf is dit een interessante ontwikkeling om bij betrokken te zijn.

Technologische innovaties leiden tot veranderingen in bestaande ketens

De opkomst van nieuwe technieken, zoals Intelligent Road Design, On Board Diagnostics, Smart Grids en andere toegepaste ICT, zorgt voor een groei aan nieuwe ketens en partners. De nadruk op milieugegevens en de toename in gebruik hiervan, leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld de Belastingdienst en Rijkswaterstaat. Slimmere voertuigen zorgen ervoor dat keuringen en toezichthoudende rollen een ander karakter krijgen. De RDW grijpt innovaties aan om zijn taken naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen tegen hetzelfde tarief.

Het nieuwe vervoeren; ieder voertuig een eigen IP adres

Stel je voor dat je in je auto naar je werk kunt rijden met de krant in je ene hand en een kopje koffie in de andere. We zijn hard op weg om dit daadwerkelijk te realiseren. Op dit moment worden er al volop tests mee gedaan. Deze ontwikkeling heeft uiteraard gevolgen voor de RDW. Denk alleen al aan de veranderingen in de wet- en regelgeving die dit met zich meebrengt. Daarom is de RDW, in samenwerking met diverse partijen, hier nauw bij betrokken. Ook voor het ICT Bedrijf is dit een interessante ontwikkeling om bij betrokken te zijn.

Het nieuwe vervoeren; ieder voertuig een eigen IP adres

Stel je voor dat je in je auto naar je werk kunt rijden met de krant in je ene hand en een kopje koffie in de andere. We zijn hard op weg om dit daadwerkelijk te realiseren. Op dit moment worden er al volop tests mee gedaan. Deze ontwikkeling heeft uiteraard gevolgen voor de RDW. Denk alleen al aan de veranderingen in de wet- en regelgeving die dit met zich meebrengt. Daarom is de RDW, in samenwerking met diverse partijen, hier nauw bij betrokken. Ook voor het ICT Bedrijf is dit een interessante ontwikkeling om bij betrokken te zijn.

Security en privacy

Security en privacy zijn onderwerpen die met de toenemende informatiestromen een steeds grotere rol spelen. Onze medewerkers moeten zich bewust zijn van de gevoeligheid van de data waar zij mee werken en wij verwachten van hen passend gedrag. Maar naast het gedragsaspect spelen ook technische oplossingen een belangrijke rol. Deze moeten ervoor zorgen dat informatie uitsluitend beschikbaar is voor mensen die daar recht op hebben. Dit geldt voor zowel onze eigen medewerkers als voor onze klanten. Private cloud, veilige ICT systemen en een veilig gebruik van mail, internet, smartphones en laptops zijn slechts een paar voorbeelden van zaken waar het ICT Bedrijf zich mee bezig houdt.

® werkenbijdeRDW 2018