Content
Home » Trends » ICT

ICT

Internet of things

 Steeds meer ‘dingen’ (objecten, producten, apparaten, systemen) gaan digitaal met elkaar en met de mens communiceren. Met sensoren krijgen producten als het ware zintuigen die waardevolle informatie genereren over hun toestand en hun omgeving. Voor voertuigen (en dus ook voor de RDW) is dit een interessante ontwikkeling. Het voertuig genereert data over zijn eigen conditie. Hoe lang gaat het nog duren tot een voertuig in staat is zelf een afspraak met een garage te maken op het moment dat een onderdeel aan vervanging toe is? De divisie ICT van de RDW volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en heeft een adviserende rol voor de organisatie.

Het nieuwe vervoeren; ieder voertuig een eigen IP adres

Stel je voor dat je in je auto naar je werk kunt rijden met de krant in je ene hand en een kopje koffie in de andere. We zijn hard op weg om dit daadwerkelijk te realiseren. Op dit moment worden er al volop tests mee gedaan. Deze ontwikkeling heeft uiteraard gevolgen voor de RDW. Denk alleen al aan de veranderingen in de wet- en regelgeving die dit met zich meebrengt. Daarom is de RDW, in samenwerking met diverse partijen, hier nauw bij betrokken. Ook voor de divisie ICT is dit een interessante ontwikkeling om bij betrokken te zijn.

Big Data

Wie de ontwikkelingen rondom mobiliteit een beetje volgt kan wel nagaan dat big data op korte termijn ook voor de RDW een issue wordt. Voertuigdata of parkeerdata genereren al snel datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen te onderhouden. De RDW wil hier op voorbereid zijn en in voorop lopen. De divisie ICT kan hierin een ondersteunende rol vervullen. Dit vergt specifieke kennis, waar voor medewerkers van de divisie ICT een belangrijke rol is weggelegd.

Cloud ontwikkelingen

Cloud ontwikkelingen, zoals IAAS, PAAS en SAAS worden steeds meer gebruikt en verlagen de kosten van IT. Daarom zijn dergelijke ontwikkelingen voor de RDW interessant en gaat de divisie ICT, om markconform te blijven opereren, hier stappen in zetten. Denk bijvoorbeeld aan Servercapaciteit, Storage of Software uit de Cloud. Maar de RDW beschikt ook over grote hoeveelheden privacygevoelige data. Binnen dat domein is de Cloud een gevoelig onderwerp. Bij alles wat wij doen spelen zaken als privacy en proven technology een belangrijke rol. Dus innoveren en vernieuwen is goed, maar continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van onze diensten staan voorop.

Security en privacy

Security en privacy zijn onderwerpen die met de toenemende informatiestromen een steeds grotere rol spelen. Onze medewerkers moeten zich bewust zijn van de gevoeligheid van de data waar zij mee werken en wij verwachten van hen passend gedrag. Maar naast het gedragsaspect spelen ook technische oplossingen een belangrijke rol. Deze moeten ervoor zorgen dat informatie uitsluitend beschikbaar is voor mensen die daar recht op hebben. Dit geldt voor zowel onze eigen medewerkers als voor onze klanten. Private cloud, veilige ICT systemen en een veilig gebruik van mail, internet, smartphones en laptops zijn slechts een paar voorbeelden van zaken waar de divisie ICT zich mee bezig houdt.

® werkenbijdeRDW 2019