Content

(Project)management

Internet of things

Steeds meer ‘dingen’ (objecten, producten, apparaten, systemen) gaan digitaal met elkaar en met de mens communiceren. Met sensoren krijgen producten als het ware zintuigen die waardevolle informatie genereren over hun toestand en hun omgeving. Voor voertuigen (en dus ook voor de RDW) is dit een interessante ontwikkeling. Het voertuig genereert data over zijn eigen conditie. Hoe lang gaat het nog duren tot een voertuig in staat is zelf een afspraak met een garage te maken op het moment dat een onderdeel aan vervanging toe is? Het ICT Bedrijf van de RDW volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en heeft een adviserende rol voor de organisatie.

Samenwerking en standaardisatie binnen en buiten de EU

Regelgeving op het gebied van informatie, documenten en voertuigen, maar ook op het gebied van ‘Good Governance’ van het openbaar bestuur wordt steeds vaker op Europees niveau vastgesteld. Dit betekent een toename in standaardisatie van regelgeving en van voertuigtechnische aspecten. Nationale taken en verantwoordelijkheden verschuiven meer naar de EU. Belangrijk is te borgen dat centraal geformuleerde regelgeving ook efficiënt uitgevoerd kan worden. Waar regelgeving steeds vaker uit Brussel komt, worden voertuigtechnische standaarden in samenwerkingsverbanden wereldwijd afgesproken. Onder meer met opkomende landen als Korea, China, Rusland en India als belangrijke spelers.

Technologische innovaties leiden tot veranderingen in bestaande ketens

De opkomst van nieuwe technieken, zoals Intelligent Road Design, On Board Diagnostics, Smart Grids en andere toegepaste ICT, zorgt voor een groei aan nieuwe ketens en partners. De nadruk op milieugegevens en de toename in gebruik hiervan, leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld de Belastingdienst en Rijkswaterstaat. Slimmere voertuigen zorgen ervoor dat keuringen en toezichthoudende rollen een ander karakter krijgen. De RDW grijpt innovaties aan om zijn taken naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen tegen hetzelfde tarief.

Het nieuwe vervoeren; ieder voertuig een eigen IP adres

Stel je voor dat je in je auto naar je werk kunt rijden met de krant in je ene hand en een kopje koffie in de andere. We zijn hard op weg om dit daadwerkelijk te realiseren. Op dit moment worden er al volop tests mee gedaan. Deze ontwikkeling heeft uiteraard gevolgen voor de RDW. Denk alleen al aan de veranderingen in de wet- en regelgeving die dit met zich meebrengt. Daarom is de RDW, in samenwerking met diverse partijen, hier nauw bij betrokken. Ook voor het ICT Bedrijf is dit een interessante ontwikkeling om bij betrokken te zijn.

® werkenbijdeRDW 2018