Content

Techniek

Welke kansen bieden technologische innovaties in ons werk?

Intelligent road design, on board diagnostics, smart grids… het zijn maar een paar ICT-toepassingen die de wereld van mobiliteit drastisch gaan veranderen. Dit heeft ook veel invloed op het werkterrein van de RDW. Nieuwe technologieën creëren een wereld aan mogelijkheden voor onze dienstverlening. Denk aan andere diensten voor bestaande partners als de Belastingdienst of Rijkswaterstaat. Maar ook aan nieuwe partners en ketens waarin onze data een rol kan spelen. Ook keuringen en onze rol als toezichthouder veranderen door technische innovatie. Om ook straks van toegevoegde waarde te zijn, moeten we nú schakelen. Met andere woorden, specialisten inzetten die techniek kunnen doorgronden.

Mobiliteit op Europees niveau aan één uniforme standaard helpen

De Europese Unie krijgt een steeds belangrijkere stem op het gebied van regelgeving, informatie, documenten en voertuigen. Good governance is een ander terrein. Daarmee groeien regels in landen steeds meer naar elkaar toe en worden standaarden uniformer. Maar een centraal geregisseerd beleid moet nog altijd op nationaal niveau worden uitgevoerd. Daar komt de RDW om de hoek kijken. En nog verder weg, over onze landsgrenzen, spelen weer samenwerkingsverbanden tussen autofabrikanten. Ook zij spreken nieuwe standaarden af. Fabrikanten in onder meer Zuid-Korea, China, Rusland en India halen hun kennis daarvoor uit Nederland: die van de RDW. Met 1.600 autofabrikanten op onze ‘klantenlijst’ een intensieve job.

Nieuwe energie voor onze activiteiten

Als er één sector is die zoekt naar duurzame oplossingen, is het wel de auto-industrie. Fabrikanten steken forse bedragen in de ontwikkeling van voertuigen op alternatieve brandstoffen, maar een elektrische auto vraagt een geheel andere autotechniek. En daarmee andere expertise en inzichten van een keurende autoriteit als de RDW. Niet alleen de technologie - en daarmee de voertuigspecificatie - verandert, ook typegoedkeuringen en informatiestromen. Met welke nieuwe keuringsobjecten krijgen onze medewerkers daardoor te maken? En hoe past de dienstverlening van de RDW in nieuwe ketens die ontstaan door productinnovatie? In ons werk zijn we de praktijk vaak vele jaren te vroeg af. Boeiend? Reken maar!

Het nieuwe vervoeren vs. Het nieuwe registreren

De auto als statussymbool verliest z’n waarde. Niet langer de auto telt, maar de mobiliteit. Een nieuwe generatie neemt misschien wel genoegen met een gedeelde auto, in combinatie met andere vormen van vervoer. Aan de technologie voor deelgebruik ligt het niet. Er moet echter één partij zijn die toezicht houdt op de aspecten die met autogebruik verbonden zijn, zoals de RDW nu ook al doet. Alleen wordt die taak er dan wel veel gecompliceerder op. Wat te doen met voertuigen die door ICT-toepassingen onafhankelijk zijn van de bestuurder? En hoe om te gaan met zelfrijdende auto’s? Interessante vragen om antwoord op te zoeken. Denk ook eens na over zelfdiagnosticerende auto’s of systemen die zichzelf updaten: hoe past die ontwikkeling binnen onze keuringsstations?

® werkenbijdeRDW 2018