Werken aan een nieuwe tijd

Werken bij de RDW

De RDW verandert

De RDW is volop in beweging. Door bijvoorbeeld digitalisering en de komst van meer software in auto’s en zelfs zelfrijdende auto's verandert de wereld van de mobiliteit snel. En daarmee ook ons dagelijkse werk. Maar hoe geef je sturing aan verandering zonder te weten hoe de toekomst er precies uit gaat zien?

RDW Strategie

Met onze missie, visie en strategie speelt de RDW continu in op nieuwe ontwikkelingen. Daarbinnen werken we aan een gewaagd doel: iedereen veilig en vertrouwd op weg. Of je nu in een voertuig zit of op het trottoir loopt, iedereen moet zich veilig en vertrouwd in het verkeer kunnen bewegen. Dat geldt ook voor onze digitale dienstverlening. Daarom heeft de RDW strategische doelen geformuleerd en stellen we ieder jaar een strategische agenda vast.