Werken aan een nieuwe tijd

Werken bij de RDW

Duurzaam reizen

Ieder jaar leggen alle RDW-ers samen miljoenen kilometers af over de hele wereld. Om dat zo duurzaam mogelijk te doen, hebben we een ambitieus doel gedefinieerd: “In 2025 reizen alle RDW-ers CO2-neutraal”. Om onze uitstoot van fossiele brandstoffen te beperken, willen we al in 2020 de CO2-uitstoot van mobiliteit terugbrengen met 40%. Dat is een besparing van zo’n 720.000 liter brandstof.

Dialoog met RDW-ers

Een flinke uitdaging. Want hoe laten we de mensen kritisch kijken of ze wel moeten reizen? En dat ze het OV kiezen in plaats van hun auto? Dat doen we in dialoog met de RDW-ers. Zo komen we tot creatieve oplossingen en maken we hen enthousiast om anders te gaan reizen. Minder reizen in een organisatie met een voorliefde voor de auto. Niks is onmogelijk.