Werken aan een nieuwe tijd

Werken bij de RDW

Online aanvraag rijbewijs

Onze afdeling R&I (Registratie & Informatie) is bezig met veel uitdagingen. Eén van de uitdagingen is om aanvraag van een verlenging van het rijbewijs online te laten plaatsvinden. Na het digitaal aanleveren van de pasfoto en de handtekening via een fotograaf of fotocabine kan een verlenging aangevraagd worden na inloggen met DigiD Substantieel. Met behulp van geavanceerde fotovergelijkingen worden de ingezonden pasfoto’s geautomatiseerd beoordeeld en vergeleken met de al reeds bekende foto in het rijbewijzenregister

Landelijke uitrol

Zo zorgt de digitale aanvraag tot een veiliger proces en een rijbewijsdocument met een veel betere foto. De dienstverlening wordt aangeboden in bijna 30 gemeenten. Voor de landelijke uitrol wordt het project eerst geëvalueerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De besluitvorming over de voortzetting wordt eind 2019 verwacht.

Meer informatie vind je in de onderstaande video.