Werken aan een nieuwe tijd

Werken bij de RDW

Samenwerken aan voorkomen schulden

De RDW controleert of mensen met een voertuig aan hun WA en APK verplichtingen voldoen. Als dat niet of te laat zo is, geeft de RDW een signaal (vaak een boete) aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). De post kan de burger niet hebben bereikt, maar het kan ook dat iemand onder een betaling uit probeert te komen, bijvoorbeeld door schulden. Het is belangrijk voor gemeenten om daar zicht op te krijgen, maar óók voor de RDW en het CJIB. In een ontwikkelteam wordt nu gekeken naar de opvolging van adresonderzoek.