Werken aan een nieuwe tijd

Werken bij de RDW

Lead to change

In een continue veranderende omgeving is het belangrijk dat medewerkers de veranderingen aankunnen en in belangrijke mate ook proactief kunnen bijdragen aan RDW doelen. Als manager zorg je dat jouw medewerkers optimaal kunnen presteren en met plezier naar hun werk gaan. Dat vraagt verbindend leiderschap, waarbij aanspreken en aanspreekbaar zijn centraal staan.

In de praktijk betekent dit dat je medewerkers stimuleert zich te blijven ontwikkelen in hun vakmanschap en je kennisdeling faciliteert. Maar ook dat je nieuwsgierigheid en eigenaarschap waardeert. Samen met je team zorg je voor inzicht in relevante ontwikkelingen en stel je heldere doelen. Alles met als doel dat iedereen wendbaar, gemotiveerd en gekwalificeerd blijft.