Werken aan een nieuwe tijd

Werken bij de RDW

Leiderschap

Om iedereen veilig en vertrouwd op weg te houden, heeft de RDW een aantal ambitieuze, strategische doelen gesteld. Die realiseren we alleen met managers die zijn voorbereid op de toekomst. Verbindend leiderschap is hierbij essentieel.

De belangrijkste opgaves voor RDW managers:

 • Sturing geven aan verandering zonder vastomlijnde toekomst (complexiteit)
 • Loslaten, verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie beleggen
 • In samenwerking vormgeven aan de wendbare organisatie (processen en structuur)
 • Richting geven aan flexibele en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, arbeidsmobiliteit en talentontwikkeling van medewerkers (in-, door- en uitstroom)
 • Jezelf en anderen in beweging krijgen vanuit zelfkennis en reflectie als uitgangspunt
 • Aanspreekbaarheid (aanspreekbaar zijn en aanspreken) en integriteit
 • De samenwerking opzoeken en waar nodig tijdig escaleren

Kenmerken

Het realiseren van deze opgaves vraagt verbindend leiderschap waarin aanspreken en aanspreekbaar zijn centraal staan. Dit is terug te zien in de volgende kenmerken:

 • Afspraken maken, resultaten bereiken
 • Aandacht geven
 • Stimuleren
 • Inspireren
 • Rolmodel zijn

Het RDW leiderschapsprofiel is de basis voor leiderschapsontwikkeling de komende tijd.