Werken aan een nieuwe tijd

Werken bij de RDW

Pilot talentontwikkeling

In 2016 startte de RDW met de pilot Talentontwikkeling. Deze pilot is gericht op de ontwikkeling van toekomstige managers binnen de divisie Voertuig Regelgeving Toelating (VRT) en divisie Toezicht & Beoordeling (T&B). De 7 medewerkers in de pilot zijn werkzaam in de uitvoering en hebben de potentie om operationeel manager te worden.

Leiderschapskwaliteiten

Binnen de RDW is er toenemende aandacht om doorstroom naar managementposities te vergroten en de mobiliteit onder managers te stimuleren. Mede daarom werd de pilot Talentontwikkeling een opleidingsprogramma en ontwikkelden de deelnemers in 18 maanden verschillende persoonlijke- en organisatorische vaardigheden. Binnen de afdelingen van VRT en T&B werkten zij hard aan hun leiderschapskwaliteiten; enerzijds door stages van een week per maand, anderzijds door een basispakket aan managementopleidingen, coaching en intervisie. Na afloop presenteerden de deelnemers hun ontwikkeling en bevindingen aan diverse managers en algemeen directeur Ab van Ravestein, waarmee het programma succesvol werd beëindigd.