Content
Big Data

Big Data

Door de komst van de zelfrijdende auto is sprake van een ware revolutie in de auto-industrie met gevolgen voor de dienstverlening van de RDW. Voertuigen leveren enorme hoeveelheden data en ook de RDW-registers bevatten waardevolle informatie. De RDW experimenteert metBig Data en leidt daar intern Data Scientists voor op.

ICT Bedrijf realiseerde

Het ICT Bedrijf heeft in de markt gekeken of goed geschoolde Data Scientists beschikbaar waren. Tevens is contact gezocht met diverse opleidingsinstituten. Op korte termijn bleken geen goed geschoolde professionals beschikbaar. Daarop is besloten een eigen opleiding op te zetten. De eerste ‘klas’ is inmiddels opgeleid en experimenteert met Big Data. Uitgangspunt hierbij is dat toepassingen liggen op het terrein van het bestrijden van (voertuig)criminaliteit en het verbeteren van de voertuigveiligheid. De eerste resultaten zijn inmiddels geboekt. Zo probeert de RDW, door interne gegevens van APK controleurs te analyseren,te voorspellen waar keurmeesters onterecht een voertuig goedkeuren. Ook zijn er, in samenwerking met andere partijen, meerdere hackathons georganiseerd, waar bijvoorbeeld wordt gekeken naar de mogelijkheden van cardata en naar de veiligheid en hackbaarheid van voertuigen.

Onze IT-professionals

De opleiding tot Data Scientist is in eerste instantie opengesteld voor eigen RDW-medewerkers. Inmiddels maken ook externen hier gebruik van. De opleiding richt zich op kennis bijbrengen over verschillende theorieën, technieken, methodologieën en competenties die nodig zijn om Data Scientist te worden. Een Data Scientist moet analytisch zijn, verbanden zien, tools kunnen gebruiken, wiskundig en statistisch zijn en ervaring hebben met programmeren. Onderwerpen die behandeld worden, zijn o.a. Hadoop, Machine Learning, Python, SQL en Java-programmeren. Ook het prikkelen van het creatieve brein en het ontdekken van rollen in een team komen aan bod, evenals meer maatschappelijke vraagstukken zoals wie is de eigenaar van de data, hoe zit het met de privacy en hoe zit het juridisch? De inzet van de data en de technische mogelijkheden worden met de business bepaald.

Evaluatie

“De data die voortkomt uit de nieuwe revolutie zal van grote waarde zijn voor de RDW. De techniek zal de toekomstige ontwikkelingen niet in de weg staan, maar de mindset van de maatschappij zal de grootste hindernis zijn. De mogelijkheden van de data gaan nieuwe opvattingen opleveren. Het team van Data Scientists wil graag deze ideeën en opvattingen horen om tot nieuwe inzichten en mogelijkheden te komen”, Gerben Akkerman Data Scientist in opleiding.
RDW.nl als portal

RDW.nl als portal

Veel van onze diensten worden via internet aangeboden. Onze eigen website www.rdw.nl speelt daarin een centrale rol en geldt als portal voor veel diensten, zoals het maken van keuringsafspraken, het online kunnen schorsen van een voertuig of het afhandelen van APK keuringen. De continuïteit van de site is dan ook van het grootste belang. Met gepaste trots hebben wij dan ook kennis genomen van het onderzoek dat de Nationale Ombudsman samen met Tros Radar in 2013 heeft laten doen naar de digitale dienstverlening van de overheid. De RDW scoorde het beste uit de onderzochte overheidsinstanties op bereikbaarheid en begrijpelijkheid. Maar voor ons is dat zeker geen reden om achterover te leunen!

Het platform EUCARIS

Het platform EUCARIS

EUCARIS is het Europese systeem voor uitwisseling van voertuig- en rijbewijsgegevens. Dit door de RDW ontwikkelde platform voorkomt dat gestolen voertuigen in aangesloten landen ingevoerd kunnen worden of dat gestolen rijbewijzen omgewisseld kunnen worden. Ook wordt het systeem ingezet om politieautoriteiten rechtstreeks toegang te geven tot de voertuigregisters van andere lidstaten. Het houdt de kentekenregisters van de deelnemende landen zuiver en up-to-date. Door de deelnemende landen is volmondig besloten dat het ICT Bedrijf van de RDW tot in ieder geval 2019 verantwoordelijk blijft voor het EUCARIS-systeem.

Het Nationaal Parkeerregister

Het Nationaal Parkeerregister

Dankzij het Nationaal Parkeerregister dat door de RDW, in samenwerking met andere partijen, is opgezet is digitaal parkeren mogelijk geworden. Hierbij is betalen met contant geld of card niet meer nodig bij een parkeerautomaat, maar kan per telefoon, sms of app afgerekend worden. Op deze dienst zijn diverse commerciële parkeerproviders aangesloten. In het register, dat beheerd wordt door de RDW, staan alle parkeerplaatsen van Nederland, inclusief locatie en tarief. Daarnaast bevat het register gegevens over specifieke parkeerrechten, zoals bijvoorbeeld gehandicaptenplaatsen, hulpverleningsvergunningen en bewonersvergunningen. Door ook dynamische informatie toe te voegen wordt het mogelijk om op termijn digitaal een parkeerplaats in bijvoorbeeld hartje Amsterdam te reserveren.

​Open Data

​Open Data

De RDW stelt de niet privacygevoelige voertuiggegevens uit het kentekenregister als open data beschikbaar voor (her)gebruik. Ook de data die de RDW beheert vanuit het Nationaal Parkeerregister zijn als open data beschikbaar. Het staat iedereen vrij om met behulp van deze data nieuwe diensten te ontwikkelen. Apps als iVoertuig en toepassingen als het tegengaan van doorrijden zonder betalen na het tanken maken hier gebruik van.

ICT Bedrijf realiseerde

In eerste instantie heeft het ICT Bedrijf onderzocht of het beschikbaar stellen van de data was in te passen in de bestaande ICT-infrastructuur. Dit bleek een kostbare en ingewikkelde oplossing. Daarom is gekeken naar de, nog relatief nieuwe, cloudtechnologie. . De RDW staat bekend als een innovatieve organisatie die nieuwe technologie graag inzet. Deze technologiemoet dan vanzelfsprekend wel voldoen aan alle voorwaarden op het gebied van privacy, stabiliteit en security. Door te kiezen voor de cloud oplossing kon de RDW de open data snel en erg kostenefficiënt inzetten. Hiermee was de RDW één van de eerste basisregistratie-overheden die zijn gegevens via open data beschikbaar stelde.

Onze IT professionals


Om de RDW-gegevens als open data beschikbaar te stellen, is een goede samenwerking tussen ICT en lijnorganisatie noodzakelijk. Ook met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is hierover intensief contact geweest. Vanuit ICT zijn medewerkers betrokken met kennis van BI, applicaties, netwerk, security, infrastructuur en architectuur. Deze medewerkers moeten gevoel hebben voor en kunnen schakelen tussen techniek, beleid en juridische aspecten. Uiteraard zijn goede sociale vaardigheden daarbij een vereiste. En daar het om nieuwe technologie handelt, is ook 'out of the box' kunnen denken een belangrijke eigenschap.

Uitdaging


De uitdaging zat op diverse terreinen:
 • Nadenken over de vraag hoe de gegevens uit de RDW-kernregisters naar buiten te ontsluiten en hoe dit te realiseren;
 • ICT bouwt gewoonlijk ICT-systemen die zijn afgestemd op een bepaalde 'load'. Bij Open Data is dat echter niet mogelijk, omdat vooraf niet te bepalen is hoeveel mensen er gebruik van gaan maken en wat de belasting van het systeem wordt;
 • Maandelijks zijn er ongeveer 100 miljoen transacties op de RDW registers. De continuïteit hiervan mag op geen enkele manier in het geding komen. Hoewel nieuw voor de RDW is de keuze voor cloud technologie een veilige keus, omdat transacties buiten de bestaande ICT-infrastructuur afgehandeld worden.

Evaluatie

"Dit was een leerzaam, attractief traject en een echte eye-opener. Ik ben blij dat de RDW zoveel ruimte geeft om nieuwe technologie in te zetten. Ik heb er zelfs een presentatie aan de Minister van I&M over mogen geven en verschillende hackathons over georganiseerd. Inmiddels zijn we aan de tweede, meer community-gedreven, Open Data oplossing toe en loopt er een project om nog meer data beschikbaar te stellen. Ontwikkelingen gaan snel. Daardoor blijft het aantrekkelijk".  Dylan de Jong, bedrijfsarchitect ICT Bedrijf RDW.
Van papier naar plastic: Kentekencard met chip

Van papier naar plastic: Kentekencard met chip

Vanaf 1 januari 2014 geeft de RDW de kentekencard uit. Voor die tijd werd het kentekenbewijs op papier uitgegeven. De nieuwe kentekencard is veiliger, handzamer en meer van deze tijd. Bovendien is de kentekencard voorzien van een chip. Door deze chip en door aanpassing van verschillende kentekenprocessen is een volgende stap gezet in het verder digitaliseren van het proces om een auto op naam te zetten. Vanaf de invoering van de kentekencard verzorgt de RDW de personalisatie en uitgifte in eigen huis.

ICT Bedrijf

Voor het ICT Bedrijf bestonden de belangrijkste werkzaamheden uit:
 • De bouw van een ‘Datapreparatiemodule’: een service voor het prepareren van data op de card;
 • De bouw van de eVRD applet: een applet voor het dragen en verwerken van elektronische gegevens op de chip;
 • Twee PKI-services voor het ondertekenen van de informatie in de kentekencard en het beveiligen van de chip;
 • Realisatie van een qualitytool;
 • Ondersteuning bij technisch ontwerp infrastructuur en inrichting van twee personalisatie printstraten;
 • Interface documentatie opstellen;
 • Ondersteuning bij Europese aanbesteding;
 • Aanpassen van de RDW Winframe keten.

Uitdaging

Voor het realiseren van de kentekencard was een totale integratie nodig van verschillende componenten en interfaces, en afstemming en communicatie met verschillende leveranciers uit verschillende landen. Daarnaast lag er een uitdaging in het gebruik van smartcardtechnologie met bijbehorende documentatie en certificering. En het foutloos en snel personaliseren en uitgeven van ongeveer 3,5 miljoen kentekencards per jaar is op zich beschouwd ook al een enorme uitdaging.

Onze ICT professionals

Bij het ICT Bedrijf van de RDW waren ongeveer 20 medewerkers betrokken bij de uitvoering, waarbij benodigde kennis lag op het terrein van o.a. wetswijzigingen, Europese aanbestedingen, smartcardtechnologie, optische en elektronische personalisatie.

Evaluatie

“Met het project hebben we laten zien dat de RDW om kan gaan met complexe materie, zoals key management en chip- technologie en dat we onze eigen kentekenkaarten kunnen personaliseren.”
  Jelle Jelsma - Adviseur Infra ICT Bedrijf.
Toelating en Toezicht Voertuigen (TTV)

Toelating en Toezicht Voertuigen (TTV)

Van elke auto en elk voertuig op de Nederlandse weg kennen we de exacte specificaties. De RDW is namelijk de instantie die gaat over de toelating van voertuigen op de weg. En dat niet alleen: we houden ook toezicht op het naleven van de regels. Dat gebeurt in Nederland, maar je kunt je collega’s ook aan het werk vinden bij grote autofabrikanten in Japan, Zuid-Korea of Amerika. Ons internationale werkterrein is maar liefst 52 landen groot. We kijken niet alleen naar complete modellen, ook elk auto-onderdeel, een ruitenwisser of een kinderzitje valt onder onze supervisie.

De afdeling Toelating en Toezicht Voertuigen (TTV) maakt onderdeel uit van de divisie Voertuigtechniek. Het is een grote afdeling, met bijna 200 medewerkers.


Toelaten
Het toelaten bestaat uit drie processen: testen, certificeren en ontheffen.
 • Het testen doen we in Nederland, op het RDW Testcentrum in Lelystad, en op locatie bij internationale fabrikanten. We beoordelen zowel voertuigen als onderdelen.
 • Bij certificeren gaat het om het toetsen van testrapporten van derden op basis van (inter)nationale wet- en regelgeving. Maar ook het afgeven van typegoedkeuringen en het registeren daarvan. Die certificatie is vereist voordat een voertuig, of een onderdeel daarvan, wordt toegelaten tot de Europese of nationale markt.
 • Ontheffen is weer een andere tak van sport: we zien erop toe dat exceptionele transporten– toch gebruik kunnen maken van de openbare weg. Maar dan wel veilig en verantwoord.

Toezicht houden
Toelaten is één, maar toezicht houden is niet minder belangrijk. Zo hebben we de zekerheid dat eenmaal toegelaten voertuigen ook blijven voldoen aan de strenge normen. Onze toezichthouders kun je daarom overal vinden; wereldwijd checken ze productieprocessen van alle bekende autofabrikanten. Ook houden we toezicht op technische diensten die testrapporten aanleveren en op het correct naleven van terugroepacties in de markt.

We kijken graag verder: onze expertise staat wereldwijd zo hoog aangeschreven, dat we die rol van autoriteit ook op Europees niveau invullen. Als innovatieve organisatie lopen we voorop in kennisontwikkeling en de samenwerking met klanten in de automotivesector.

Het nieuwe rijbewijs met chip

Het nieuwe rijbewijs met chip

De RDW is eigenaar van het rijbewijsdocument. In november 2014 is er een nieuw en veiliger rijbewijscard met daarop een chip geïntroduceerd. De gegevens op de chip zijn door de politie via handhelds digitaal uit te lezen en over te nemen. De controletijd wordt hierdoor korter en het voorkomt fouten bij het overnemen van gegevens. Bovendien maakt de chip het moeilijker om het rijbewijs na te maken of te vervalsen. Dit draagt bij aan het tegengaan van identiteitsfraude. De ongeveer 1,5 miljoen jaarlijks uit te geven rijbewijscards personaliseert de RDW in eigen huis. Het ICT Bedrijf van de RDW had een grote rol in dit project.

ICT Bedrijf realiseerde
Voor het ICT Bedrijf bestonden de belangrijkste werkzaamheden uit:

 • het aanpassen van de scansoftware bij gemeenten,
 • het aanpassen van de RDW Winframe rijbewijsketen,
 • de aanbesteding en gunning van het halffabrikaat,
 • de inrichting van een derde printstraat,
 • de realisatie van de personalisatiesoftware en applet,
 • de realisatie van een qualitytool en
 • de realisatie van de foto en handtekening enhancement uitvalstraat.

Uitdaging
Binnen een strakke deadline (parallel aan de wetswijziging) is de rijbewijscard zonder noemenswaardige problemen in productie genomen. Hierbij vond nauwe samenwerking plaats tussen veel stakeholders, zowel binnen de RDW als daarbuiten gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Binnen het ICT Bedrijf is gewerkt met een zeer professioneel, dedicated team met focus en een enorme inzet en drive. De uitdaging lag onder andere in het gebruik van de smartcardtechnologie met bijbehorende documentatie en certificering. Deze technologie is nieuw, breed en heel specifiek.

Onze ICT professionals
Bij het ICT Bedrijf van de RDW waren ongeveer 50 medewerkers betrokken bij de uitvoering. De benodigde kennis lag op het terrein van o.a. Architectuur, Informatie Consultancy, Consultancy smartcardtechnologie en standaardisatie, Informatieanalyse, Databasearchitectectuur, Functioneel ontwerpen, Delta Cobol ontwikkeling, C# ontwikkeling, Netwerkbeheer, Serverbeheer en Test.

Kennis
Om dit project te realiseren was kennis nodig op het terrein van o.a. wetswijzigingen, de RDW Rijbewijsketen, Europese aanbestedingen, smartcardtechnologie, optische en elektronische personalisatie en foto-optimalisatie.

Evaluatie 
“Met het project hebben we wederom laten zien hoe groot de innovatieve kracht van de RDW (zowel business als ICT) is met het adapteren en implementeren van nieuwe technieken. En het grote incasseringsvermogen van het projectteam om bij tegenslagen terug te bouncen en met creatieve oplossingen te komen om issues te lossen.” ICT Projectmanager: Sipke Folkertsma

Individuele keuring (IK)

Individuele keuring (IK)

Bij een belangrijke wijziging aan een auto moet die auto opnieuw worden gekeurd. Dat geldt ook voor auto’s die zelf zijn gebouwd of die zijn geïmporteerd van buiten de EU. In die gevallen biedt de RDW de eigenaren van de auto de mogelijkheid van een individuele keuring (IK). Daarvoor kunnen zij terecht in een van onze zestien keuringsstations. Soms kan een keuring ook op locatie worden uitgevoerd. Je kunt de specialisten van de afdeling IK ook weleens langs de weg vinden om technische assistentie te verlenen bij grote politiecontroles. Je kunt je voorstellen dat er zeker bij individuele keuringen een grote behoefte is aan specifieke kennis en ervaring. Het gaat vaak om unieke voertuigen!

Algemene Periodieke Keuring (APK)

Algemene Periodieke Keuring (APK)

Toezicht houden op het APK proces is een van ons meest bekende activiteiten. . Niet voor niets: per jaar gaat het om bijna zeven miljoen APK-meldingen! Met die APK-keuring spelen we in op twee belangrijke maatschappelijke issues: de veiligheid op de weg en het inperken van milieu-overlast. De veiligheid heeft immers alles te maken met auto’s die in goede staat verkeren. En een auto die goed rijdt, stoot ook minder schadelijke stoffen uit.

Die zeven miljoen keuringen per jaar vinden plaats op zo’n 10.000 plaatsen in Nederland. Dat zijn de garagehouders die over een APK-erkenning beschikken. Niet iedere particuliere garage mag zomaar een voertuig APK keuren. Ze moeten over de juiste kennis beschikken en er moet betrouwbare apparatuur voorhanden zijn voor het keuringsproces.. In Nederland zijn er inmiddels 25.000 keurmeesters die gecertificeerd zijn. Het is aan onze bedrijfsinspecteurs en controleurs om te bekijken of bedrijven niet de hand lichten met de keuring. Natuurlijk kunnen we niet alle gekeurde auto’s controleren, daarom checken we steekproefgewijs. Dat gebeurt – onaangekondigd - zo’n 4000 keer per week, 200.000 keer per jaar. Ook apparatuur onderwerpen we aan zo’n steekproef.

Blijkt een garage zich niet te houden aan de voorschriften? Dan kunnen we de afgegeven erkenning ook weer intrekken of een sanctie uitdelen. Onze uitgebreide kennis over het keuren van voertuigen delen we graag. We zijn dan ook een veel geziene adviseur aan tafel bij de minister van Infrastructuur en Milieu. We praten mee over het opstellen van APK-regelgeving en zijn vertegenwoordigd in (inter)nationale werkgroepen.

® werkenbijdeRDW 2019