Content
​Open Data

​Open Data

De RDW stelt de niet privacygevoelige voertuiggegevens uit het kentekenregister als open data beschikbaar voor (her)gebruik. Ook de data die de RDW beheert vanuit het Nationaal Parkeerregister zijn als open data beschikbaar. Het staat iedereen vrij om met behulp van deze data nieuwe diensten te ontwikkelen. Apps als iVoertuig en toepassingen als het tegengaan van doorrijden zonder betalen na het tanken maken hier gebruik van.

ICT Bedrijf realiseerde

In eerste instantie heeft het ICT Bedrijf onderzocht of het beschikbaar stellen van de data was in te passen in de bestaande ICT-infrastructuur. Dit bleek een kostbare en ingewikkelde oplossing. Daarom is gekeken naar de, nog relatief nieuwe, cloudtechnologie. . De RDW staat bekend als een innovatieve organisatie die nieuwe technologie graag inzet. Deze technologiemoet dan vanzelfsprekend wel voldoen aan alle voorwaarden op het gebied van privacy, stabiliteit en security. Door te kiezen voor de cloud oplossing kon de RDW de open data snel en erg kostenefficiënt inzetten. Hiermee was de RDW één van de eerste basisregistratie-overheden die zijn gegevens via open data beschikbaar stelde.

Onze IT professionals


Om de RDW-gegevens als open data beschikbaar te stellen, is een goede samenwerking tussen ICT en lijnorganisatie noodzakelijk. Ook met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is hierover intensief contact geweest. Vanuit ICT zijn medewerkers betrokken met kennis van BI, applicaties, netwerk, security, infrastructuur en architectuur. Deze medewerkers moeten gevoel hebben voor en kunnen schakelen tussen techniek, beleid en juridische aspecten. Uiteraard zijn goede sociale vaardigheden daarbij een vereiste. En daar het om nieuwe technologie handelt, is ook 'out of the box' kunnen denken een belangrijke eigenschap.

Uitdaging


De uitdaging zat op diverse terreinen:
  • Nadenken over de vraag hoe de gegevens uit de RDW-kernregisters naar buiten te ontsluiten en hoe dit te realiseren;
  • ICT bouwt gewoonlijk ICT-systemen die zijn afgestemd op een bepaalde 'load'. Bij Open Data is dat echter niet mogelijk, omdat vooraf niet te bepalen is hoeveel mensen er gebruik van gaan maken en wat de belasting van het systeem wordt;
  • Maandelijks zijn er ongeveer 100 miljoen transacties op de RDW registers. De continuïteit hiervan mag op geen enkele manier in het geding komen. Hoewel nieuw voor de RDW is de keuze voor cloud technologie een veilige keus, omdat transacties buiten de bestaande ICT-infrastructuur afgehandeld worden.

Evaluatie

"Dit was een leerzaam, attractief traject en een echte eye-opener. Ik ben blij dat de RDW zoveel ruimte geeft om nieuwe technologie in te zetten. Ik heb er zelfs een presentatie aan de Minister van I&M over mogen geven en verschillende hackathons over georganiseerd. Inmiddels zijn we aan de tweede, meer community-gedreven, Open Data oplossing toe en loopt er een project om nog meer data beschikbaar te stellen. Ontwikkelingen gaan snel. Daardoor blijft het aantrekkelijk".  Dylan de Jong, bedrijfsarchitect ICT Bedrijf RDW.
Terug naar het overzicht

® werkenbijdeRDW 2019