Content
Big Data

Big Data

Door de komst van de zelfrijdende auto is sprake van een ware revolutie in de auto-industrie met gevolgen voor de dienstverlening van de RDW. Voertuigen leveren enorme hoeveelheden data en ook de RDW-registers bevatten waardevolle informatie. De RDW experimenteert metBig Data en leidt daar intern Data Scientists voor op.

ICT Bedrijf realiseerde

Het ICT Bedrijf heeft in de markt gekeken of goed geschoolde Data Scientists beschikbaar waren. Tevens is contact gezocht met diverse opleidingsinstituten. Op korte termijn bleken geen goed geschoolde professionals beschikbaar. Daarop is besloten een eigen opleiding op te zetten. De eerste ‘klas’ is inmiddels opgeleid en experimenteert met Big Data. Uitgangspunt hierbij is dat toepassingen liggen op het terrein van het bestrijden van (voertuig)criminaliteit en het verbeteren van de voertuigveiligheid. De eerste resultaten zijn inmiddels geboekt. Zo probeert de RDW, door interne gegevens van APK controleurs te analyseren,te voorspellen waar keurmeesters onterecht een voertuig goedkeuren. Ook zijn er, in samenwerking met andere partijen, meerdere hackathons georganiseerd, waar bijvoorbeeld wordt gekeken naar de mogelijkheden van cardata en naar de veiligheid en hackbaarheid van voertuigen.

Onze IT-professionals

De opleiding tot Data Scientist is in eerste instantie opengesteld voor eigen RDW-medewerkers. Inmiddels maken ook externen hier gebruik van. De opleiding richt zich op kennis bijbrengen over verschillende theorieën, technieken, methodologieën en competenties die nodig zijn om Data Scientist te worden. Een Data Scientist moet analytisch zijn, verbanden zien, tools kunnen gebruiken, wiskundig en statistisch zijn en ervaring hebben met programmeren. Onderwerpen die behandeld worden, zijn o.a. Hadoop, Machine Learning, Python, SQL en Java-programmeren. Ook het prikkelen van het creatieve brein en het ontdekken van rollen in een team komen aan bod, evenals meer maatschappelijke vraagstukken zoals wie is de eigenaar van de data, hoe zit het met de privacy en hoe zit het juridisch? De inzet van de data en de technische mogelijkheden worden met de business bepaald.

Evaluatie

“De data die voortkomt uit de nieuwe revolutie zal van grote waarde zijn voor de RDW. De techniek zal de toekomstige ontwikkelingen niet in de weg staan, maar de mindset van de maatschappij zal de grootste hindernis zijn. De mogelijkheden van de data gaan nieuwe opvattingen opleveren. Het team van Data Scientists wil graag deze ideeën en opvattingen horen om tot nieuwe inzichten en mogelijkheden te komen”, Gerben Akkerman Data Scientist in opleiding.
Terug naar het overzicht

® werkenbijdeRDW 2018