Content
Toelating en Toezicht Voertuigen (TTV)

Toelating en Toezicht Voertuigen (TTV)

Van elke auto en elk voertuig op de Nederlandse weg kennen we de exacte specificaties. De RDW is namelijk de instantie die gaat over de toelating van voertuigen op de weg. En dat niet alleen: we houden ook toezicht op het naleven van de regels. Dat gebeurt in Nederland, maar je kunt je collega’s ook aan het werk vinden bij grote autofabrikanten in Japan, Zuid-Korea of Amerika. Ons internationale werkterrein is maar liefst 52 landen groot. We kijken niet alleen naar complete modellen, ook elk auto-onderdeel, een ruitenwisser of een kinderzitje valt onder onze supervisie.

De afdeling Toelating en Toezicht Voertuigen (TTV) maakt onderdeel uit van de divisie Voertuigtechniek. Het is een grote afdeling, met bijna 200 medewerkers.


Toelaten
Het toelaten bestaat uit drie processen: testen, certificeren en ontheffen.
  • Het testen doen we in Nederland, op het RDW Testcentrum in Lelystad, en op locatie bij internationale fabrikanten. We beoordelen zowel voertuigen als onderdelen.
  • Bij certificeren gaat het om het toetsen van testrapporten van derden op basis van (inter)nationale wet- en regelgeving. Maar ook het afgeven van typegoedkeuringen en het registeren daarvan. Die certificatie is vereist voordat een voertuig, of een onderdeel daarvan, wordt toegelaten tot de Europese of nationale markt.
  • Ontheffen is weer een andere tak van sport: we zien erop toe dat exceptionele transporten– toch gebruik kunnen maken van de openbare weg. Maar dan wel veilig en verantwoord.

Toezicht houden
Toelaten is één, maar toezicht houden is niet minder belangrijk. Zo hebben we de zekerheid dat eenmaal toegelaten voertuigen ook blijven voldoen aan de strenge normen. Onze toezichthouders kun je daarom overal vinden; wereldwijd checken ze productieprocessen van alle bekende autofabrikanten. Ook houden we toezicht op technische diensten die testrapporten aanleveren en op het correct naleven van terugroepacties in de markt.

We kijken graag verder: onze expertise staat wereldwijd zo hoog aangeschreven, dat we die rol van autoriteit ook op Europees niveau invullen. Als innovatieve organisatie lopen we voorop in kennisontwikkeling en de samenwerking met klanten in de automotivesector.

Individuele keuring (IK)

Individuele keuring (IK)

Bij een belangrijke wijziging aan een auto moet die auto opnieuw worden gekeurd. Dat geldt ook voor auto’s die zelf zijn gebouwd of die zijn geïmporteerd van buiten de EU. In die gevallen biedt de RDW de eigenaren van de auto de mogelijkheid van een individuele keuring (IK). Daarvoor kunnen zij terecht in een van onze zestien keuringsstations. Soms kan een keuring ook op locatie worden uitgevoerd. Je kunt de specialisten van de afdeling IK ook weleens langs de weg vinden om technische assistentie te verlenen bij grote politiecontroles. Je kunt je voorstellen dat er zeker bij individuele keuringen een grote behoefte is aan specifieke kennis en ervaring. Het gaat vaak om unieke voertuigen!

Algemene Periodieke Keuring (APK)

Algemene Periodieke Keuring (APK)

Toezicht houden op het APK proces is een van ons meest bekende activiteiten. . Niet voor niets: per jaar gaat het om bijna zeven miljoen APK-meldingen! Met die APK-keuring spelen we in op twee belangrijke maatschappelijke issues: de veiligheid op de weg en het inperken van milieu-overlast. De veiligheid heeft immers alles te maken met auto’s die in goede staat verkeren. En een auto die goed rijdt, stoot ook minder schadelijke stoffen uit.

Die zeven miljoen keuringen per jaar vinden plaats op zo’n 10.000 plaatsen in Nederland. Dat zijn de garagehouders die over een APK-erkenning beschikken. Niet iedere particuliere garage mag zomaar een voertuig APK keuren. Ze moeten over de juiste kennis beschikken en er moet betrouwbare apparatuur voorhanden zijn voor het keuringsproces.. In Nederland zijn er inmiddels 25.000 keurmeesters die gecertificeerd zijn. Het is aan onze bedrijfsinspecteurs en controleurs om te bekijken of bedrijven niet de hand lichten met de keuring. Natuurlijk kunnen we niet alle gekeurde auto’s controleren, daarom checken we steekproefgewijs. Dat gebeurt – onaangekondigd - zo’n 4000 keer per week, 200.000 keer per jaar. Ook apparatuur onderwerpen we aan zo’n steekproef.

Blijkt een garage zich niet te houden aan de voorschriften? Dan kunnen we de afgegeven erkenning ook weer intrekken of een sanctie uitdelen. Onze uitgebreide kennis over het keuren van voertuigen delen we graag. We zijn dan ook een veel geziene adviseur aan tafel bij de minister van Infrastructuur en Milieu. We praten mee over het opstellen van APK-regelgeving en zijn vertegenwoordigd in (inter)nationale werkgroepen.

® werkenbijdeRDW 2019