Content
Algemene Periodieke Keuring (APK)

Algemene Periodieke Keuring (APK)

Toezicht houden op het APK proces is een van ons meest bekende activiteiten. . Niet voor niets: per jaar gaat het om bijna zeven miljoen APK-meldingen! Met die APK-keuring spelen we in op twee belangrijke maatschappelijke issues: de veiligheid op de weg en het inperken van milieu-overlast. De veiligheid heeft immers alles te maken met auto’s die in goede staat verkeren. En een auto die goed rijdt, stoot ook minder schadelijke stoffen uit.

Die zeven miljoen keuringen per jaar vinden plaats op zo’n 10.000 plaatsen in Nederland. Dat zijn de garagehouders die over een APK-erkenning beschikken. Niet iedere particuliere garage mag zomaar een voertuig APK keuren. Ze moeten over de juiste kennis beschikken en er moet betrouwbare apparatuur voorhanden zijn voor het keuringsproces.. In Nederland zijn er inmiddels 25.000 keurmeesters die gecertificeerd zijn. Het is aan onze bedrijfsinspecteurs en controleurs om te bekijken of bedrijven niet de hand lichten met de keuring. Natuurlijk kunnen we niet alle gekeurde auto’s controleren, daarom checken we steekproefgewijs. Dat gebeurt – onaangekondigd - zo’n 4000 keer per week, 200.000 keer per jaar. Ook apparatuur onderwerpen we aan zo’n steekproef.

Blijkt een garage zich niet te houden aan de voorschriften? Dan kunnen we de afgegeven erkenning ook weer intrekken of een sanctie uitdelen. Onze uitgebreide kennis over het keuren van voertuigen delen we graag. We zijn dan ook een veel geziene adviseur aan tafel bij de minister van Infrastructuur en Milieu. We praten mee over het opstellen van APK-regelgeving en zijn vertegenwoordigd in (inter)nationale werkgroepen.

Terug naar het overzicht

® werkenbijdeRDW 2018